Ako pregledi ili radiološke pretrage pokažu da postoji mogućnost da imate rak dojke, vaš doktor može preporučiti iglenu biopsiju dojke (CNB) kako bi se tačno utvrdila dijagnoza. Ovo je često preferirana metoda jer uzima više tkiva dojke nego aspiracijska biopsija s finom iglom (FNA), a ne zahtijeva operaciju.

Tokom ovog zahvata, doktor koristi šuplju iglu kako bi izvadio dijelove tkiva dojke iz sumnjivog područja. Doktor ovaj postupak može uraditi uz pomoć osjeta tumora ili uz pomoć jedne od radioloških pretraga.

Šta je iglena biopsija dojke?

Za CNB, ljekar koristi šuplju iglu kako bi izvadio dijelove tkiva dojke iz sumnjivog područja koje je osjetio tokom pregleda ili tokom radiološke pretrage. Igle mogu biti pričvršćene na alat sa oprugom koji brzo pomiče iglu unutra i van, ili mogu biti pričvršćene na uređaj za usisavanje koji pomaže povući tkivo u iglu (vakuum-asistirana biopsija jezgra).

Mali cilindar tkiva se vadi iglom. Često se uzima nekoliko ovih cilindara.

iglena biopsija dojke

Ljekar može ubaciti iglu u sumnjivo područje osjetom kvržice, ali obično se koriste neke od radioloških pretraga za vođenje igle. Neke od njih, a koje ljekar može koristiti uključuju:

  • Mamogram (poznat kao stereotaktička biopsija)
  • Ultrazvuk
  • MRI

Tip radiološkog pregleda koji će se koristiti zavisi od toga koja od navedenih pretraga najbolje prikazuje sumnjivo područje i koja je najudobnija za pacijenta.

Šta možete očekivati ako imate CNB?

Tokom iglene biopsije

CNB se najčešće radi kao ambulantni zahvat, u doktorskoj ordinaciji. Sam zahvat je obično brz, iako može trajati duže ako su potrebni radiološki pregledi ili se koristi specijalni tip CNB.

Ako se biopsija radi uz pomoć radioloških pretraga, odnosno snimanja, možete sjediti, ležati ravno, na boku ili licem prema dolje na specijalnom stolu s otvorima za dojke, ovisno o tipu snimanja (mamografija, ultrazvuk ili MRI). Trebate biti mirni tokom ovog zahvata.

Za bilo koji tip CNB, tankom iglom će se prvo dati lokalna anestezija. Ponekad se napravi mali rez na dojci. Biopsijska igla se zatim ubacuje kroz ovaj rez kako bi se uklonio uzorak tkiva. Možda ćete osjetiti pritisak dok igla ulazi. Može se koristiti radiološka pretraga za vođenje igle na pravo mjesto.

Obično se mali marker (klip) stavlja u područje biopsije. Ovaj marker će se pojaviti na mamogramima ili drugim radiološkim testovima, omogućavajući ljekarima da precizno lociraju područje za daljnje liječenje ili praćenje. Ne možete osjetiti ili vidjeti marker. Siguran je za MRI i neće aktivirati detektore metala.

Nakon što se uzorak tkiva uzme, igla se vadi. Šavovi obično nisu potrebni, ali se može primijeniti pritisak kako bi se zaustavilo krvarenje. Područje se zatim prekriva sterilnim zavojem.

Nakon iglene biopsije

Možda ćete dobiti savjet da ograničite naporne aktivnosti na dan ili dva, ali biste trebali brzo moći nastaviti sa svojim uobičajenim aktivnostima. Ljekar ili medicinska sestra će vam dati upute o tome.

CNB može uzrokovati malo krvarenja, modrice ili oticanje, što može učiniti da se čini kao da je kvržica veća nakon biopsije. Ovo obično nije razlog za brigu i svi simptomi će nestati s vremenom. Medicinsko osoblje će vam reći kako se brinuti za mjesto biopsije i kada biste ih trebali kontaktirati ako imate problema. CNB obično ne ostavlja ožiljak.

Tipovi iglenih biopsija vođeni slikovnim pregledima

Postoje 3 glavna tipa biopsija vođenih radiološkim pretragama:

  • Stereotaktička (mamogramom ili tomosintezom vođena)
  • Vođena ultrazvukom
  • Vođena MRI-om

Tip biopsije koji je najbolji za vas zavisi od toga koji tip pretrage najbolje pokazuje sumnjivo područje i vašu udobnost.

Stereotaktička iglena biopsija

Za ovaj zahvat, ljekar koristi mamografske slike snimljene iz različitih uglova da odredi mjesto biopsije. Računar analizira slike i pokazuje gdje vrh igle treba ići u sumnjivo područje. Ova vrsta biopsije se često koristi za provjeru sumnjivih mikrokalcifikacija (sitnih kalcijskih naslaga) ili malih masa koje se ne mogu jasno vidjeti na ultrazvuku.

Možete sjediti, ležati na boku ili na stomaku s dojkom koja visi kroz otvor na stolu.

Dojka će biti postavljena u mamografski aparat i komprimirana, i slika će biti snimljena kako bi se osiguralo da se sumnjivo područje može vidjeti. Zatim se dojka čisti i daje se lokalna anestezija. Biopsijski uređaj se postavlja u dojku i snimaju se dodatne slike kako bi se potvrdilo da je uređaj na pravom mjestu za uzimanje uzoraka. Uzima se nekoliko uzoraka.

Nakon toga, uređaj se uklanja, i marker za biopsiju (klip) se stavlja u područje. Zatim se radi još jedan mamogram kako bi se potvrdilo da je marker na pravom mjestu.

Iglena biopsija vođena ultrazvukom

Za ovaj zahvat, doktor koristi ultrazvuk dojke da vidi područje koje treba bioptirati. Ovo se obično radi dok ležite na leđima ili ste malo okrenuti na boku, s rukom iznad glave.

Prvo se radi ultrazvuk da se vidi područje. Zatim se koža čisti i daje se lokalna anestezija. Ultrazvuk se zatim koristi za vođenje igle u točno područje. Možda ćete osjetiti pritisak dok igla ulazi. Obično se uzima nekoliko uzoraka.

Marker za biopsiju (klip) se stavlja u područje biopsije. Najčešće se radi mamogram nakon biopsije kako bi se potvrdilo da je marker na pravom mjestu.

Iglena biopsija vođena MRI-om

Za ovaj zahvat, ljekar koristi MRI dojke da locira i biopsira sumnjivo područje. Ovo se najčešće radi kada se nešto vidi na MRI dojke što se ne može vidjeti na mamogramu ili ultrazvuku. Bit će vam rečeno da ležite na stomaku na MRI stolu s rukama iznad glave. Dojka će biti komprimirana tokom zahvata.

Sto će se pomaknuti u MRI skener i slike će biti snimljene. Zatim ćete dobiti kontrast kroz IV liniju (što pomaže da se sumnjivo područje lakše vidi), i biti će snimljene dodatne slike.

Jednom kad se sumnjivo područje locira, koža se čisti i daje se lokalna anestezija. Biopsijski uređaj se zatim nježno ubacuje u dojku. Normalno je osjetiti pritisak dok se ovo radi.

Zatim će se snimiti dodatne MRI slike kako bi se potvrdilo da je uređaj na pravom mjestu za uzimanje uzoraka. Uzima se nekoliko uzoraka biopsije, a uređaj se uklanja.

Marker za biopsiju (klip) se zatim stavlja u područje biopsije. Najčešće se radi mamogram nakon biopsije kako bi se potvrdilo da je marker na pravom mjestu.

Šta pokazuje iglena biopsija?

Patolog će pregledati uzorak tkiva kako bi provjerio ima li u njemu kancerogenih ćelija. CNB obično jasno pokazuje je li prisutan karcinom u tkivu, ali može i propustiti prisutstvo pojedinih karcinoma.

Pitajte svog doktora kada možete očekivati rezultate biopsije. Ako rezultati CNB-a ne daju jasnu dijagnozu, možda ćete trebati ponoviti CNB ili uraditi opsežniji tip biopsije, kao što je hirurška biopsija.

Više sličnih tema pročitajte na našem Blogu.

Izvor: American Cancer Society