BluePrint analizira 80 gena i pomaže u otkrivanju skrivene biologije tumora kako bi se utvrdilo šta je pokretač rasta tumora. Dalja klasifkacija u jednu od četiri kategorije ili podtipa, Luminal A ili B, HER2 ili Bazalni tip, pruža važne informacije koje vaš ljekar koristi za personalizirane odluke o liječenju.

  • Luminalni tip Karcinom luminalnog tipa prvenstveno je vođen hormonskim putevima estrogena i progesterona. Ovaj podtip se može dalje podijeliti pomoću MammaPrint-a na karcinom luminalnog tipa A (nizak rizik) i karcinom luminalnog tipa B (visoki rizik). Ovi luminalni podtipovi imaju izrazito različite ishode i stoga ove informacije treba uključiti u planiranje liječenja kako bi se povećala vjerovatnoća izlječenja.
  • HER2 tip Karcinomi HER2 tipa prvenstveno su vođeni HER2 putem. Ovaj molekularni podtip nije uvijek u skladu s IHC- ili FISH-izvedenim HER2 rezultatima, ali pacijenti sa HER2-tipom imaju odličan odgovor na HER2 ciljane terapije u neoadjuvantnom okruženju. Zapravo, s napretkom u terapiji, pacijenti s HER2-tipom imaju dobre dugoročne rezultate kada se liječe lijekovima usmjerenim na HER2.
  • Bazalni tip Tumori bazalnog tipa nisu vođeni ER, PR ili HER2 putevima i djeluju više kao klinički trostruko negativni tumori. Ovaj molekularni podtip je agresivniji i pacijentice mogu imati koristi od standardnih ili novih režima liječenja trostruko negativnih karcinoma dojke. S obzirom na agresivnu prirodu ovih tumora, odgovarajući pacijenti mogu imati koristi od neoadjuvantnog, a ne adjuvantnog liječenja.

Određivanje molekularnog podtipa se uobičajeno obavlja u patohistološkim laboratorijama, pomoću imunohistohemijske analize estrogenskog i progesteronskog receptora, HER2 proteina i Ki67 indeksa proliferacije. Međutim, ove analize se obavljaju u pojedinačnim laboratorijama, u kojima se kontrola kvaliteta rijetko, ili nikada ne obavlja; standardi mogu biti upitni, a rezultati nisu uvijek pouzdani. Čak i kod analiza u visoko standadiziranim laboratorijama, BluePrint testiranjem se povremeno tumor molekularno reklasificira, što znači da se i ispravnom i kvalitetnom imunohistohemijskom analizom ne može uvijek otkriti prava priroda i biologija tumora.