Jedna platforma. Više odgovora.

U jednom genomskom testu – i kao dio najsveobuhvatnije dostupne platforme za planiranje liječenja raka dojke u ranom stadiju – MammaPrint omogućuje liječnicima da odgovore na važna pitanja o prednostima u vezi s kemoterapijom, standardnom endokrinom terapijom i produženom endokrinom terapijom.

Sveobuhvatna vremenska linija kao pomoć u donošenju važnih odluka u vezi tretiranja raka dojke

MammaPrint analizira 70 gena u vašem karcinomu, kako bi utvrdio da li se vaš karcinom dojke može vratiti. Dodavanje neovisnih genomskih podataka kliničkim i patološkim faktorima pomažu vašem liječniku da izabere odgovarajuću terapiju za vas. BluePrint analizira 80 gena i pomaže identificirati molekularni profil tumora kako bi se definirale i otkrile vrijedne informacije o njegovom ponašanju i odgovoru na različite sistemske terapije.

Planiranje primarnog liječenja- 1. godina

Naručite MammaPrint i BluePrint za ER+, HER2- pacijente.

  • Donesite informirane odluke o vremenu operacije
  • Optimizirajte preoperativni tretman na osnovu molekularnog profila tumora
  • Znajte koji pacijenti će imati koristi od adjuvantne kemoterapije, a koji neće

Planiranje standardne endokrine terapije- 1-5 godina

  • Identificirajte koji će pacijenti imati koristi od endokrine terapije za punih pet godina
  • Saznajte informacije o riziku od povrata karcinoma, pomozite pacijentima da shvate ko može sa sigurnošću prekinuti endokrinu terapiju nakon 2 godine, a ko ne može

Planiranje produžene endokrine terapije- 6-10 godina

Naručite MammaPrint u bilo koje vrijeme u prvih pet godina nakon dijagnoze kako biste utvrdili korist od produžene endokrine terapije.

  • Molekularni profili za MammaPrint Ultra Nizak, Nizak i Visok rizik podgrupe određuju koji pacijenti će imati koristi od produžene endokrine terapije, a koji neće.

MammaPrint je dokazan

MammaPrint pruža liječnicima sigurnost kroz izvršena istraživanja za predviđanje personaliziranih ishoda raka dojke do 20 godina sa i bez kemoterapije, te sa i bez endokrine terapije.

STO-3

Dokazao da je MammaPrint jedini genomski test koji pokazuje korist endokrine terapije kod pacijenata sa niskim i visokim rizikom.

MINDACT

Pokazalo se da pacijenti sa MammaPrint niskim rizikom nemaju koristi od kemoterapije, uključujući i one s do tri pozitivna limfna čvora. Osim toga, potvrđeno je da pacijenti sa ultra niskim rizikom imaju odlične rezultate, čak i bez ikakve sistemske terapije.

FOCUS

Potvrđeno da rezultat MammaPrint Ultra Nizak Rizik identifikuje podgrupu pacijenata s ekstremno indolentnim karcinomom koji bi mogli biti kandidati za deeskalaciju endokrine terapije.

NSABP B-42

Utvrđeno je da su pacijenti niskog (ne ultra niskog) rizika jedini koji imaju značajnu korist od produžene endokrine terapije – čime se povećava vrijednost MammaPrint-a za personalizaciju endokrine terapije.

MammaPrint je personaliziran.

Koristeći detaljni molekularni profil za definiranje jedinstvenog karcinoma svakog pacijenta, MammaPrint-ovo genomsko testiranje sa 70 gena omogućava liječnicima da shvate ličnu korist pacijenta od kemoterapije i endokrine terapije pomoću jednog testa. Ovo omogućava kontinuirano, dosljedno i pouzdano planiranje liječenja u vrijeme postavljanja dijagnoze kako bi se izbjeglo nepotrebno pretjerano liječenje, a istovremeno osigurava punu korist za pacijente kojima je to potrebno.

MammaPrint je jedini test za rizik od povrata karcinoma, koji segmentira ER+ pacijente u klinički djelotvorne podgrupe, od kojih svaka zahtijeva različite odluke o upravljanju tretmanom kroz kemoterapiju, endokrinu terapiju i produženu endokrinu terapiju.

MammaPrint definira biologiju ER+ karcinoma dojke za lakše upravljanje terapijom