BluePrint analizira 80 gena i pomaže u otkrivanju skrivene biologije tumora kako bi se utvrdilo šta je pokretač rasta tumora. Dalja klasifkacija u jednu od četiri kategorije ili podtipa, Luminal A ili B, HER2 ili Bazalni tip, pruža važne informacije koje vaš ljekar koristi za personalizirane odluke o liječenju.

Luminalni tip

Karcinom luminalnog tipa prvenstveno je vođen hormonskim putevima estrogena i progesterona. Ovaj podtip se može dalje podijeliti pomoću MammaPrint-a na karcinom luminalnog tipa A (nizak rizik) i karcinom luminalnog tipa B (visoki rizik). Ovi luminalni podtipovi imaju izrazito različite ishode i stoga ove informacije treba uključiti u planiranje liječenja kako bi se povećala vjerovatnoća izlječenja vašeg pacijenta.

HER2 tip

Karcinomi HER2 tipa prvenstveno su vođeni HER2 putem. Ovaj molekularni podtip nije uvijek u skladu s IHC- ili FISH-izvedenim HER2 rezultatima, ali pacijenti sa HER2-tipom imaju odličan odgovor na HER2 ciljane terapije u neoadjuvantnom okruženju. Zapravo, s napretkom u terapiji, pacijenti s HER2-tipom imaju dobre dugoročne rezultate kada se liječe lijekovima usmjerenim na HER2.

Bazalni tip

Tumori bazalnog tipa nisu vođeni ER, PR ili HER2 putevima i djeluju više kao klinički trostruko negativni tumori. Ovaj molekularni podtip je agresivniji i pacijentice mogu imati koristi od standardnih ili novih režima liječenja trostruko negativnih karcinoma dojke. S obzirom na agresivnu prirodu ovih tumora, odgovarajući pacijenti mogu imati koristi od neoadjuvantnog, a ne adjuvantnog liječenja.

BluePrint može biti prikladan za vas:

REKLASIFIKACIJA

ER+/BAZALNI PACIJENTI su

BluePrint Basalni tip

MAMMAPRINT VISOK RIZIK

Klinički se čini da ovi pacijenti imaju manje agresivne tumore, ali osnovna biologija ukazuje da će se ponašati kao trostruko negativan rak dojke. Agresivnije liječenje ER+/Basal pacijenata može poboljšati njihove ishode.

ER+, HER2+/LUMINALNI PACIJENTI SU

BluePrint Luminalni tip

MAMMAPRINT VISOK RIZIK

Gotovo 50% patološki HER2+ pacijenata je reklasificirano u luminalni molekularni podtip. ER+, HER2+/Luminalni pacijenti ne reaguju tako dobro na tretman sa HER2 ciljanim agensima kao oni koji imaju podudarne kliničke i molekularne HER2 podtipove.

U NBRST istraživanju, 22% pacijenata je reklasificirano sa svog originalnog kliničkog ili patološkog podtipa u drugi molekularni podtip, identificirajući priliku za personalizirano liječenja prema pacijentovom molekularnom profilu.