MammaPrint je prognostički i prediktivni genetski dijagnostički test za pacijentice s rakom dojke u ranoj fazi, koji procjenjuje rizik da će tumor metastazirati u druge dijelove tijela. Daje binarni rezultat, klasifikaciju visokog ili niskog rizika i pomaže liječnicima da odrede hoće li pacijentica imati koristi od kemoterapije. Žene sa niskim rizikom mogu bezbjedno izbjeći kemoterapiju, bez smanjenja vjerovatnoće preživljavanja bez bolesti. MammaPrint je dio personalizirane medicine.

MammaPrint je prikladan za vas:

Konačni rezultati

Niskorizični karcinomi imaju

1.3%

šanse za povrat

MINDACT istraživanje je utvrdilo da ovi pacijenti nemaju koristi od kemoterapije

Visokorizični tumori imaju

11.7%

šanse za povrat

Pokazalo se da ovi pacijenti imaju značajno bolje rezultate sa kemoterapijom

MINDACT istraživanje pokazalo je da gotovo 1/2 pacijentica, klasifciranih kao “Visoki Rizik” za povrat raka dojke na osnovu kliničkih faktora, ima genetski “Nizak Rizik” kada se testira MammaPrintom, te da neće imati  koristi od kemoterapije.