Pitanja za blog intervju – predstavnica udruženja žena “Život” Zenica

 

U svijetu u kojem se sve više žena suočava s dijagnozom karcinoma dojke, osnivanje i rad organizacija koje pružaju podršku postaje neophodno. Udruženje žena “Život” iz Zenice jedno je od takvih udruženja koje je posvećeno pružanju podrške, savjeta i razumijevanja svim ženama koje se bore s ovom bolešću.

Cilj ovog blog intervjua je da ukaže na dragocjen rad koje ove organizacije pružaju i da pojasni važnost njihove uloge u lokalnim zajednicama. Kroz pitanja koja smo pripremili za predstavnicu udruženja “Život” iz Zenice Dijanu Jerković, želimo istaći specifičnosti njihovog rada, izazove sa kojima se žene suočavaju kada prime dijagnozu, kao i važnost novih metoda dijagnoze i liječenja.

Razumijevanje iskustava žena koje su prošle kroz borbu s karcinomom dojke pomoći će nam da bolje shvatimo kako podrška, briga i stručno vođenje mogu promijeniti njihov put od dijagnoze do oporavka.

 

  1. Možete li nam reći nešto više o radu udruženja “Život” Zenica? Kako ste se odlučili da se uključite u ovu vrstu podrške ženama s karcinomom dojke u Zenici?

Udruženje “Život” Zenica okuplja žene oboljele i liječene od karcinoma dojke. Postoji već dugih 19 godina. Aktivno radimo na psihosocijalnoj podršci oboljelim ženama kao i na edukacijama zdrave populacije o karcinomu dojke.

U samom udruženju su ne samo žene oboljele od karcinoma dojke, već i žene oboljele od raznih drugih karcinoma, znači sve one koje su imale potrebu da se priključe udruženju, da tu razmjene iskustva, mišljenja. Sa nama su tu i zdrave žene koje su tu kao podrška i koje su željele da daju svoj doprinos udruženju.

Ja sam se u udruženje priključila kao medicinska sestra, prije same svoje bolesti jer me rad sa oboljelim ženama ispunjavao, motivirao, radila sam na edukacijama. Nakon toga sam i sama dobila dijagnozu karcinoma dojke što me samo više povezalo sa članicama udruženja, jer su tad one bile te koju su meni pomagale i motivirale me.

  1. Kako se članice udruženja “Život Zenica” međusobno podržavaju? Da li vaše udruženje organizuje predavanja ili radionice o novim metodama liječenja karcinoma dojke?

Članice se međusobno pomažu tako što imamo grupe samopomoći, to su oboljele članice koje su prošle edukacije i one iz svog iskustva daju novooboljeloj ženi savjete, motiviraju je itd. Na edukacijama radimo, do sada nismo imale edukacije vezane za nove metode liječenja karcinoma dojke, ali bilo bi nam drago da organizujemo takve edukacije jer svaka informacija je veoma korisna.

  1. Prema vašem iskustvu, koje su najveće poteškoće sa kojima se žene u Zenici suočavaju kada dobiju dijagnozu karcinoma dojke? Kako vaše udruženje pomaže ženama da se suoče s ovim izazovima?

Najveće poteškoće sa kojima se žena suoči kad dobije dijagnozu karcinoma je kako će prihvatiti “novu” sebe, kako će njena porodica prihvatiti njenu dijagnozu (opadanje kose, amputaciju dojke), šta može učiniti za svoje zdravlje po pitanju ishrane, podizanja imuniteta.

Naše udruženje, prvenstveno na žene koje su oboljele, djeluje na psihološkom planu. Žena treba da shvati da nije sama. Razmijene se iskustva žena koje su prošle kroz bolest, zatim sa ženama radi traumatski psiholog u grupama i individualno. Imamo i okupacionu terapiju gdje se žene opuste i imaju ugodno druženje.

  1. Koji su najčešći mitovi ili nesporazumi o karcinomu dojke na koje ste naišli u svom radu?

U našem društvu dugo je vladalo mišljenje da dijagnoza karcinoma znači smrt, mi smo te koje želimo da razbijemo takvo mišljenje, jer za nas to predstavlja jednu fazu života koju moramo proći, jedno iskušenje, jednu borbu. Ali iz svega nastojimo izaći kao pobjednici, kao zdrave žene.

Žene je jako teško, zbog toga, privoliti da rade preventivne preglede, zato moramo raditi na edukaciji, prosvjećivanju jer je jedini vid prevencije – rano otkrivanje.

  1. Kako zajednica u Zenici može pružiti bolju podršku ženama koje se bore s karcinomom dojke?

Zajednica bi mogla pružiti bolju podršku tako što bi nam obezbjedila veći prostor jer je sve više oboljelih žena, te finansijski pomoći rad udruženja jer mi nemamo nikakav stalni izvor finansiranja.

  1. Da li imate članice koje su se odlučile na MammaPrint testiranje? Ako da, kakva su njihova iskustva s ovim testom?

Imamo članice u udruženju koje su radile MammaPrint test. Njihova iskustva su pozitivna i svakako bi ga preporučile drugim ženema.

  1. Koji savjet biste dali ženama u Zenici koje su nedavno dobile dijagnozu karcinoma dojke?

Ženama koje su nedavno dobile dijagnozu karcinoma dojke bi preporučila da se svakako jave u udruženje gdje će vidjeti da nisu same u ovoj bolesti, gdje će dobiti dobre savjete kako se izboriti, kako kvalitetnije živjeti, osjetit će pozitivnu energiju koja vlada u udruženju jer su naši pogledi na život i stvari skroz promijenjeni.