Rak dojke u ranoj fazi se liječi na više načina i može se sastojati od operacije, zračenja i (neo)adjuvantne sistemske terapije. Zbog heterogenosti tumora, važno je odrediti odgovarajuću terapiju za svakog pacijenta. Generalno, pacijenti s lošom prognozom imaju koristi od adjuvantne kemoterapije, dok pacijenti s dobrom prognozom nemaju klinički značajnu korist od kemoterapije. U trenutnoj praksi ljekarima nije uvijek jasno koji pacijenti imaju dobru prognozu. Ovo predstavlja značajan izazov za ljekare u procjeni prognoze i donošenju najprikladnije terapijske odluke, što potencijalno može dovesti do prekomjernog i nedovoljnog liječenja. Za te pacijente genomski testovi pružaju dodatne prognostičke informacije koje pomažu ljekarima i pacijentima u donošenju odluka.

MammaPrint je prognostički i prediktivni genetski dijagnostički test za pacijentice s rakom dojke u ranoj fazi, koji procjenjuje rizik da će tumor metastazirati u druge dijelove tijela. MammaPrint procjenjuje aktivnost 70-gena u tumorskom tkivu koji su najviše povezani s razvojem metastaza raka dojke. Ovih 70 gena je identificirano na osnovu nepristrasne procjene cijelog genoma (25.000 gena) u uzorcima tumora pacijentica koje prethodno nisu tretirane zbog raka dojke. Korištenjem uzoraka tumora koji prethodno nisu tretirani, izbjegava se mogućnost da bilo kakav vid terapije utiče na rezultate istraživanja. Ovi rezultati isključivo su zavisili od biologije i karateristika tumora.

MammaPrint test je indiciran kod pacijentica koje imaju rani stadij raka dojke, kod kojeg se kliničkim i patološkim analizama ne može jasno odrediti da li bi kemoterapija imala koristi ili bi samo uzrokovala štetu. U jednom genomskom testu – i kao dio najsveobuhvatnije dostupne platforme za podršku planiranju liječenja raka dojke u ranom stadiju – MammaPrint daje informacije o potrebi za kemoterapijom, standardnom endokrinom terapijom i produženom endokrinom terapijom. Testiranje se obavlja u centralnoj laboratoriji u Amsterdamu (za Europu) i u SAD (za ostale zemlje). Centralizirano obavljanje testiranja omogućava visoke i ujednačene standarde za sve analize, jer odluke koje se donose na bazi ovog testa imaju veliki značaj za svaku pacijenticu.

Rezultati testiranja su dostupni u okviru 5-10 radnih dana od dana prijema u laboratoriju. U vrlo rijetkim slučajevima, ukoliko je tkivo za analizu problematično, može se dogoditi da laboratoriji treba nekoliko dana više.