Svake godine 750 hiljada žena širom svijeta oboli od raka dojke. Milijarde dolara potrošene su na istraživanje, testiranje i nove terapije. Ali uz sve to, jasno je da rak dojke ostaje složena bolest. Fokus Agendie je da pomogne u pronalaženju pravog tretmana, za pravu ženu, u pravo vrijeme.

Prije nego je genetsko profiliranje postalo dostupno, odluke o liječenju karcinoma dojke donosile su se isključivo na temelju kliničko-patoloških faktora, kao što su: dob pacijentice, veličina i gradus tumora, zahvaćenost limfnih čvorova i status hormonskih receptora. Iako ih je važno uzeti u obzir, oni ne pružaju potpune informacije za terapiju raka dojke.

Na genomskom nivou, liječnici mogu ispitati aktivnost specifičnih gena u karcinomu kako bi odredili njegovu agresivnost odnosno rizik za povrat bolesti. Kombinacijom ovih podataka s kliničkim faktorima bolje razumijemo odlike svakog pojedinačnog karcinoma dojke i prilagođavamo individualni plan i terapiju za svaku pacijenticu.

MammaPrint i BluePrint rješavaju dva ključna pitanja:

  1. Koje su šanse za povrat karcinoma?
  2. O kojem tipu karcinoma se radi?

Kratko vrijeme obrade i analize uzorka omogućava da rezultati testova budu spremni ubrzo nakon postavljanja dijagnoze, prije prvog preoperativnog pregleda. Time je omogućen potpuniji pristup liječenju i na samom početku, podižući nivo povjerenja i sigurnosti pacijenta i liječnika tokom procesa liječenja.