IRVINE, Kalifornija i AMSTERDAM, Holandija (11. april 2024.)

Agendia®, Inc. objavila je da je njihov test BluePrint®, koji se bazira na analizi 80 gena, sada uvršten u najnovije smjernice Njemačke grupe za ginekološku onkologiju (AGO). Ovaj test je dodan kao važan faktor u odlučivanju o primjeni neoadjuvantne kemoterapije.

Agendijin test MammaPrint® bio je uključen u AGO smjernice još 2017. godine, gdje je prepoznat za identifikaciju pacijentica koje bi mogle izbjeći kemoterapiju kod raka dojke. U 2023. godini, MammaPrint je takođe prepoznat u smjernicama kao ključan faktor u odlučivanju o produženoj endokrinoj terapiji. Oba testa koriste se zajedno kako bi se unaprijedilo donošenje odluka o tretmanima pacijentica.

AGO predstavlja grupu stručnjaka specijaliziranih za ginekološku onkologiju, koji zajedno s interdisciplinarnim timovima iz oblasti patologije, radiološke dijagnostike, medicinske onkologije i radioterapije redovno ažuriraju preporuke zasnovane na najnovijim dokazima za liječenje ranog i metastatskog karcinoma dojke.

“Oduševljeni smo što je BluePrint uključen u AGO smjernice, jer omogućava određivanje potrebe pacijentica za neoadjuvantnom kemoterapijom zavisno od podtipa tumora. Uvid u informacije koje BluePrint pruža u neoadjuvantnom okruženju ključne su za donošenje odluka o terapeutskim metodama u ranim fazama dijagnoze.”-  izjavio je prof. dr. Marc Thill iz Klinike za ginekologiju i ginekološku onkologiju Agaplesion Markus bolnice u Frankfurtu.

BluePrint je stekao kliničku validaciju kroz NBRST studiju (NCT01479101), koja je demonstrirala korist ovog testa u predoperativnom liječenju, identificirajući vjerovatnoću potpunog patološkog odgovora na neoadjuvantnu kemoterapiju i omogućavajući precizniju klasifikaciju molekularnih podtipova tumora.

“Uključenje BluePrint-a u smjernice AGO je veliki korak za Agendiju i, još važnije, za žene u Njemačkoj koje će imati koristi od ovih ključnih informacija,” izjavio je dr. William Audeh, glavni medicinski direktor Agendije. “Očekujemo da će ovaj uspjeh doprinijeti povećanju kliničke primjene testa i omogućiti liječnicima da s većim povjerenjem odlučuju o najboljem tretmanu za svoje pacijentice.”

O Agendiji

Agendia je pionir u oblasti precizne onkologije, fokusirana na rani stadij raka dojke, pružajući ključne biološke uvide koji pomažu u oblikovanju personaliziranih tretmana za pacijente i njihove zdravstvene timove. Njihovi napredni genomski testovi, MammaPrint® i BluePrint®, omogućuju brzo utvrđivanje najefikasnijeg tretmana, minimizirajući rizike neadekvatnog ili prekomjernog tretmana. Sa sjedištem u Irvineu, Kalifornija, i osnovana 2003. godine u Amsterdamu, Agendia predvodi u primjeni naprednih tehnologija i inovacija u borbi protiv karcinoma dojke.

O BluePrint testu:

BluePrint® je inovativni test koji analizira ekspresiju 80 ključnih gena i pruža dubinski uvid u pokretače rasta tumora kod žena u ranoj fazi raka dojke. Ovaj test omogućava personalizaciju tretmana za svaku pacijenticu otkrivanjem molekularnih podtipova tumora koji se ne mogu identificirati standardnim patološkim pristupima. Svaki od podtipova – luminalni, HER2 i bazalni – zahtijeva različite terapeutske pristupe, što BluePrint čini ključnim alatom u preciznoj onkologiji.

O MammaPrint testu:

MammaPrint® je test koji pruža detaljne informacije o riziku od metastaza u daljim stadijima raka dojke analiziranjem ekspresije 70 gena. Ovaj FDA odobreni test pomaže u donošenju odluka o terapijama za svaku pacijenticu ponaosob, uključujući kemoterapiju i endokrinu terapiju, pružajući klasifikaciju rizika u četiri kategorije: UltraLow, Low, High 1 i High 2. Ove informacije ključne su za kreiranje personaliziranog plana liječenja koji je usklađen sa biologijom tumora i životnim ciljevima pacijentice.

Izvor: AGENDIA