Od žena za žene.

Težimo ka budućnosti u kojoj se žene manje žrtvuju i bolje žive sa i nakon raka dojke.

Ovi testovi su izgrađeni na uvjerenju da liječenje raka treba biti više od spašavanja života. Kao odgovorni naučnici i liječnici, moramo se brinuti o onom što slijedi – da sačuvamo što je moguće više ženskog tijela tako što ćemo je zaštititi od toksičnosti nepotrebnog liječenja. A personalizirana medicina nam upravo to omogućava.

 

 

Ponašanje tumora

Dobra vijest je da možemo predvidjeti kako će vaš tumor reagovati na liječenje tako što ćemo uraditi pravo testiranje. Genomski testovi se razlikuju od tradicionalnih dijagnostičkih testova po tome što ispituju vašu biologiju na najdubljem mogućem nivou. Rezultati daju vašim doktorima tačniji, sveobuhvatniji pregled ponašanja vašeg tumora, tako da možete donositi bolje odluke na svom putu do oporavka.

MammaPrint

Ispituje 70 gena povezanih s rakom kako bi odredio nivo rizika za povrat raka.

Zašto MammaPrint?

  • FDA-odobreno – Prvi i jedini test recidiva raka dojke sa odobrenjem američke Administracije hrane i lijekova (US FDA).
  • Oznaka CE – Omogućeno za upotrebu u cijeloj Evropskoj uniji.
  • Jasni rezultati – Nudi jasan rezultat (nizak ili visok rizik), dok su drugi dijagnostički testovi (poput Oncotype DX, koji ispituje samo 21 gen) dvosmisleniji.
  • Provjereni podaci – Jedini test podržan dokazima nivoa 1A MINDACT istraživanja.
  • Lako dostupan

BluePrint

Ispituje 80 gena povezanih s rakom kako bi identificirao specifične karakteristike koje čine podtip vašeg tumora.

Zašto BluePrint?

  • Komercijalno dostupan – Jedini komercijalno dostupan test u SAD-u i EU koji nam govori da li ćete dobro reagirati na kemoterapiju.
  • Detaljna analiza – Molekularna podtipizacija gleda duboko u vašu DNK da vidi koji se geni loše ponašaju i zašto, dok tradicionalna podtipizacija, kao što je IHC (Imunohistokemija) ili FISH (Fluorescentna in situ hibridizacija), daje samo površan pogled.
  • Precizna klasifikacija – Klasifikuje vaš tip raka preciznije od tradicionalnih testova i pokazuje kako je povezan sa budućnošću vaše bolesti.
  • Informirane odluke
  • Lako dostupan