MammaPrint i BluePrint genetski testovi su važni za liječenje ranog stadija raka dojke.

Šta genetsko testiranje znači za vas?

Prije nego je genetsko profiliranje postalo dostupno, odluke o liječenju karcinoma dojke donosile su se isključivo na temelju kliničko-patoloških faktora, kao što su: dob pacijentice, veličina i gradus tumora, zahvaćenost limfnih čvorova i status hormonskih receptora. Iako ih je važno uzeti u obzir, oni ne pružaju potpune informacije za terapiju raka dojke.

Na genomskom nivou, liječnici mogu ispitati aktivnost specifičnih gena u karcinomu kako bi odredili njegovu agresivnost odnosno rizik za povrat bolesti. Kombinacijom ovih podataka s kliničkim faktorima bolje razumijemo odlike svakog pojedinačnog karcinoma dojke i prilagođavamo individualni plan i terapiju za svaku pacijenticu.

Kate Schadler Founder

MammaPrint i BluePrint rješavaju dva ključna pitanja

MammaPrint

Koje su šanse za povrat karcinoma?

BluePrint

O kojem tipu karcinoma se radi?

Rezultati u roku 7-10 dana

>95% uspješnost analize MammaPrint + BluePrint

Pravovremene kliničke odluke

Kratko vrijeme obrade i analize uzorka omogućava da rezultati testova budu spremni ubrzo nakon postavljanja dijagnoze, prije prvog preoperativnog pregleda. Time je omogućen potpuniji pristup liječenju i na samom početku, podižući nivo povjerenja i sigurnosti pacijenta i liječnika tokom procesa liječenja.

Vremenski prikaz liječenja

Mammaprint timeline
Početna stranafaruk2024-06-05T09:30:48+02:00

Česta pitanja.

Pronađite odgovore na često postavljana pitanja o MammaPrint i BluePrint genetskim testovima

Šta je MammaPrint test?

MammaPrint testom se analizira aktivnost 70 gena u ranom stadiju raka dojke. Istraživanjem je dokazano da je MammaPrint važan pri donošenju odluka o liječenju, i to na osnovu rezultata testa kojim se određuje rizik za povrat raka (ponovno pojavljivanje) unutar 10 godina nakon dijagnoze. Informacija li pacijentica ima visok ili nizak rizik za povrat raka pomaže liječnicima i pacijenticama da odluče da li je potrebna kemoterapija za smanjenje rizika nakon operacije, ili se ona može bezbjedno izostaviti iz plana liječenja.

Koji geni se analiziraju Mammaprint testom?

MammaPrint procjenjuje aktivnost 70-gena u tumorskom tkivu koji su najviše povezani s razvojem metastaza raka dojke. Ovih 70 gena je identificirano na osnovu nepristrasne procjene cijelog genoma (25.000 gena) u uzorcima tumora pacijentica koje prethodno nisu tretirane zbog raka dojke. Korištenjem uzoraka tumora koji prethodno nisu tretirani, izbjegava se mogućnost da bilo kakav vid terapije utiče na rezultate istraživanja. Ovi rezultati isključivo su zavisili od biologije i karateristika tumora.

Da li je MammaPrint preporučen u međunarodnim vodičima za terapiju raka dojke?

MammaPrint je preporučen od strane Američkog udruženja za kliničku onkologiju (ASCO), Nacionalne Sveobuhvane mreže za karcinom (NCCN), Europskog udruženja za medicinsku onkologiju (ESMO), Američkog zajedničkog komiteta za kancer (AJCC), Europske grupe za tumorske markere (EGTM), Njemačke grupe za ginekološku onkologiju (AGO), St. Gallen smjernicama za karcinom dojke, National BorstKanker Overleg Nederland (NABON), te drugih medicinskih autoriteta.

Da li je MammaPrint test odobren od strane Američke agencije FDA i Europske agencije za lijekove?

MammaPrint je odobren i u više navrata potvrđen od strane FDA za upotrebu u dijagnostičke svrhe. Također, test ima CE oznaku u Europi.

Da li je MammaPrint pokriven osiguranjem?

MammaPrint i BluePrint su pokriveni osiguranjem u SAD, Njemačkoj, Holandiji, Španiji, Švicarskoj, Austriji, Francuskoj, Rumuniji. U procesu je uvođenje u osiguranje u Velikoj Britaniji, Grčkoj, Portugalu, Kanadi, Australiji, Italiji, Turskoj, Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj. U Bosni i Hercegovini Zavodi zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Unsko-sanskog kantona, Hercegovačko-neretvanske županije/kantona refundiraju troškove testiranja. U ostalim kantonima i u Republici Srpskoj refundiranja su pojedinačna ili je postupak odobrenja u proceduri. Za više informacija kontaktirajte nas.

Koje pacijentice trebaju MammaPrint testiranje?

MammaPrint test je indiciran kod pacijentica koje imaju rani stadij raka dojke, kod kojeg se kliničkim i patološkim analizama ne može jasno odrediti da li bi kemoterapija imala koristi ili bi samo uzrokovala štetu.

Da li MammaPrint daje informacije o potrebi za hormonskom terapijom?

U jednom genomskom testu – i kao dio najsveobuhvatnije dostupne platforme za podršku planiranju liječenja raka dojke u ranom stadiju – MammaPrint daje informacije o potrebi za kemoterapijom, standardnom endokrinom terapijom i produženom endokrinom terapijom. Više informacija nađite ovdje.

Gdje se obavlja MammaPrint BluePrint testiranje?

MammaPrint i BluePrint test se obavljaju u centralnoj laboratoriji u Amsterdamu (za Europu) i u SAD (za ostale zemlje). Centralizirano obavljanje testiranja omogućava visoke i ujednačene standarde za sve analize, jer odluke koje se donose na bazi ovog testa imaju veliki značaj za svaku pacijenticu.

Koliko dugo se čeka na rezultate MammaPrint BluePrint testa?

Rezultati testiranja su dostupni u okviru 5-10 radnih dana od dana prijema u laboratoriju. U vrlo rijetkim slučajevima, ukoliko je tkivo za analizu problematično, može se dogoditi da laboratoriji treba nekoliko dana više.

Šta je BluePrint test?

BluePrint testom se na genomskom nivou, vrlo precizno, određuje molekularni podtip karcinoma dojke, koji utiče na određivanje plana terapije za svaku pacijenticu. Određivanje molekularnog podtipa se uobičajeno obavlja u patohistološkim laboratorijama, pomoću imunohistohemijske analize estrogenskog i progesteronskog receptora, HER2 proteina i Ki67 indeksa proliferacije. Međutim, ove analize se obavljaju u pojedinačnim laboratorijama, u kojima se kontrola kvaliteta rijetko, ili nikada ne obavlja; standardi mogu biti upitni, a rezultati nisu uvijek pouzdani. Čak i kod analiza u visoko standadiziranim laboratorijama, BluePrint testiranjem se povremeno tumor molekularno reklasificira, što znači da se i ispravnom i kvalitetnom imunohistohemijskom analizom ne može uvijek otkriti prava priroda i biologija tumora.

Imate još pitanja?

Kontaktirajte nas na telefon: +387 67 1300 035 ili na e-mail office@genolab.ba.